close

Alzheimer : Dementie

Alzheimer, wat is het ?

Er is sprake van een slikstoornis, ofwel dysfagie, als de patiënt moeite heeft met slikken, met het risico dat eten of drinken in de luchtwegen terecht komt.

Bij dementie komen slikstoornissen ook vaak voor, en in hoge mate in combinatie met het niet herkennen of niet zelfstandig kunnen hanteren van eten en drinken, waardoor cliënten ondervoed kunnen raken

Evibra levert producten met een aangepaste homogene consistentie in de IDDSI gradaties. De meesten zijn ook rijk aan proteïnen en calorieën om het risico van ondervoeding tegen te gaan.

Dementie en daarmee samenhangende dyspraxie en/of dysfagie

Mensen met dementie of Alzheimer kunnen vaak een beweging of een reeks bewegingen niet uitvoeren als gevolg van de neurologische aandoening. Dit wordt ook wel ‘dyspraxie’ genoemd. Bij eten en drinken kan dyspraxie een beperking zijn op een voldoende inname van voedingsmiddelen en vocht. Bij de mensen komt het ook vaak voor dat de voeding niet goed herkend wordt. Zowel visueel, maar ook de geur, kleur en de smaak zijn van groot belang voor het goed herkennen en de daarmee samenhangende blijvende inname van het eten en drinken. Tevens zien we ook slikstoornis of dysfagie bij dementie.

Evibra komt met de Nutrisens producten tegemoet aan dergelijke vormen van dyspraxie, met zeer gevarieerde producten in verschillende consistenties en verpakkingsvormen. Ook bij een motorische handicap, zwakte en visuele beperkingen kunnen onze producten uitkomst bieden. Zo bestaat er een oplossing voor elke persoon om moeilijkheden bij het zelfstandig eten en drinken op te lossen, om zo de functionele vaardigheden en de zin om te eten en te drinken te behouden.

Meer informatie over eet- en drinkproblematiek bij dementie

Meer weten over eet- en drinkproblematiek bij dementie?

Raadpleeg de website van 
dementie.nl over slikproblemen 
Raadpleeg de website van logopedie.nl over dementie