close

Nieuws

Gemixte maaltijden in Woon- en Zorgcentra voor hulpbehoevende ouderen

Voeding maakt integraal deel uit van het zorgparcours van ouderen. De voeding krijgt extra aandacht wanneer een wijziging van dieet of van textuur zich opdringt voor iemands goede gezondheidstoestand. FOCUS op dysfagie Dysfagie, of slikstoornissen, wordt gekenmerkt door moeilijkheden of het onvermogen om bepaalde voedingsmiddelen te slikken. In functie van de capaciteiten van de bewoner zal men een specifiek voedingsdieet voorstellen, gewoonlijk […]

Meer dan de helft van de kankerpatiënten lijdt aan dysfagie

Dysfagie is een veel voorkomende complicatie bij debehandeling van de hoofd- en halskankers. Hoe zit het met de andere kankers? Er zijn weinig gegevens over de prevalentie van dysfagie en orale complicaties bij patiënten die behandeld worden voor kanker. Deze symptomen kunnen echter ondergediagnosticeerd en dus niet behandeld zijn. Als we de gevolgen van al deze symptomen kennen, lijkt het essentieel om na te gaan of ze al dan niet aanwezig […]

Broosheid: Voedingsstrategieën om dit te voorkomen

De vergrijzing van de bevolking kondigt een enorme toename aan van de broosheid en een grotere behoefte aan professionals en gespecialiseerde zorgstructuren. De essentiële informatie over de wetenschappelijk geteste middelen om dit syndroom te voorkomen en te verlichten. Het broosheidssyndroom wordt gekenmerkt door een functionele achteruitgang, die over het algemeen begint na de leeftijd van 65 jaar en leidt tot een afname van de autonomie en dus […]

Ondervoede personen thuis: de OVS verminderen het risico op ziekenhuisopname

Ondervoeding zou 5 tot 10 % van de thuiswonende ouderen treffen. Dit cijfer is waarschijnlijk aan de lage kant gezien de verscheidenheid aan thuiswonenden (autonoom/afhankelijk). Deze ondervoeding verhoogt echter het risico op ziekenhuisopname. Kan het voorschrijven van Orale Voedingssupplementen (OVS) de situatie veranderen? Dit is het onderwerp van een recente Franse studie (ENNIGME). De zwakste ondervoede personen zijn degene die […]

Elderly, frail and sedentary persons

For frail elderly people, sufficient protein intake is essential. A team in Toulouse have found that 1.2 grams of protein per kilogramme of body weight ensures better physical strength in sedentary persons. In elderly people, frailty is defined as a decline in functional ability, which leads to an increase in the risk of incapacity and dependence and by extension, of mortality. A link has already been established between protein intake and the risk […]

Dysfagie zou ook sarcopenisch kunnen zijn

Voor Japanse geleerde genootschappen worden de spieren die betrokken zijn bij het slikken ongetwijfeld aangetast door ondervoeding. Dit kan leiden tot sarcopene dysfagie. De prevalentie van dysfagie als gevolg van sarcopenie is zeer hoog maar miskend. Vier Japanse geleerde genootschappen evalueren dit concept dat voor het eerst aangekaart werd in 2005 en in 2012 « sarcopene dysfagie » werd genoemd. Hun standpunt werd onlangs gepubliceerd in het tijdschrift […]